שגיא 050-5738835 / 09-7601346

הוראות תכנות לקודן

pdf button

הוראות הפעלה לקורא קרבה עצמאי

pdf button

BR-004 & BR003 הוראות הפעלה לקורא ביומטרי 

pdf button

GateKeeper מדריך למשתמש

pdf button

מדריך מקוצר למשתמש GateKeeper

pdf button

מדריך למשתמש Lantronix

pdf button

מדריך למשתמש Tibbo EDS10E (אפור)

pdf button