fbpx

אנליטיקת וידאו מבית Provision-ISR

בעולם ה CCTV יש צורך מוגבר בניתוח המידע המצולם במערכות הטלוויזיה במעגל סגור.

אנליטיקת וידאו היא ניתוח של מידע מצולם המאפשרת לך להיעזר בתוכנה על מנת לאתר מגוון רחב של פעילות באיזור המצולם שלך: למשל בהגדרת התראת

מערכת לחציית קו באיזור מסוים – ההתראה תקפוץ כאשר אובייקט כלשהו יחצה את הקו המוגדר.

ניתן לבחור בכיוון החציה וניתן לנטר על עד 4 קווים מוגדרים, בסצנה אחת.

ניטור חפצים – ניטור על חפצים חסרים או שהושארו , ניתן לנטר על עד ארבעה חפצים/אזורים

חבלת מצלמה – אופציה זו מזהה ומקפיצה.


התראה בשלושה מצבים:

הזזת מצלמה: במצבים בהם המצלמה הוסתה ממקומה

כיסוי מצלמה: מזהה אם המצלמה כוסתה או חובלה למצב בו לא ניתן לצפות.

חבלת עדשה: מזהה חבלה בעדשה הגורמת לתמונה מטושטשת


זיהוי  ואפיון, התראה, הרתעה – הקץ לאזעקות שווא!

זיהוי ואפיון – פונקציית ניתוח מתקדמת זו מזהה ומאפיינת בין אנשים וכלי רכב  ויותר מכך, מבחינה בין כלי רכב דו-גלגליים וארבע-גלגליים.

התראה –  הודעת התראה תישלח לסמארטפון, הממשק המקומי, ה CMS או הממשק ה WEB בעת זיהוי אובייקט חשוד ממשי!

הרתעה – הבהוב הפנס והאזעקה  אשר המצלמה מפיקה – משמשים ככלי יעל נגד גנבים


אנליטיקה מתקדמת

אוסף של טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות ניתוח עמוק של מידע המצולם במערכת ה CCTV . 

זיהוי פנים – המצלמה מזהה פנים בתמונה ושולחת את התצלום למכשיר ה- NVR. מכשיר ה- NVR מנתח את הפנים שבתמונה ומשווה אותן למסד נתונים במטרה לזיהוי האדם. המערכת יכולה לבצע פעולות שונות המבוססות על האדם המזוהה.

ספירת אנשים – מאפשר למצלמה לספור את כמות האנשים הנכנסים והיוצאים באזור מוגדר ולחולל התראה בהתאם. ניתן לאפס את המונה על בסיס יומי, שבועי או חודשי.

התקהלות המון – קבלת התראת מערכת כאשר קיימת התקהלות של אנשים באזור מוגדר מראש. טריגר ההתראה מבוסס על הגדרות אזור, צפיפות קהל (אחוזים) ולו”ז.