fbpx

 

בית הקברות הר המנוחות

תאריך תחילת פרויקט: יוני 2020

בית הקברות הר המנוחות, הגדול בין בתי הקברות בירושלים, נפתח לקבורה בסוף שנת 1951 ומשרת את כל הקהילות בירושלים. הוא נמצא בפאתי שכונת גבעת שאול בסמוך לכניסה לעיר. בית הקברות מחולק לשניים: האזור הישן של הר מנוחות והאזור החדש יותר שנקרא “הר תמיר”. את בית העלמין מנהלות מספר חברות קדישא השומרות על ניקיונן וטיפוחן של החלקות שברשותן, פיתוח בית העלמין נעשה לפי תקנים לנגישות בעלי מוגבלויות ומתחשב בכל צורכי המשפחות האבלות. לשם כך נסללו דרכי גישה בכל רחבי בית הקברות, ואלה מספקות נגישות לרוב רובם של הקברים.

חברות־הקדישא פנו לאינטגרטור אלעזר גבירץ בעלי חברת “גבירץ מערכות“, בשל מצוקה שנתפתחה  לאורך השנים. בית העלמין נמצא על הר, במקום מבודד, ללא השגחה לאורך כל היום. חברות הקדישא מעוניינות לפקח על המתחם מסיבות מגוונות. הצורך באבטחת המקום 24/7 ודרישות האנליטיקה, לרבות אנליטיקת זיהוי פנים ואנליטיקת זיהוי אובייקטים, יצרו את הבחירה הטבעית במוצרי Provision-ISR.

בבית העלמין פזורות 110 מצלמות IP בעלות אנליטיקת DDA וזיהוי פנים (דגם  DI-340IPE-MVF), המשמשות מעבר לאבטחה עצמה, גם כלי לזיהוי  “משחיתנים סדרתיים” והעברת פרטיהם למשטרה, 8 מצלמות זיהוי פנים  (דגם BX-321FR) כאשר לשלוש מהן שודרגה העדשה (דגם 01250DCMP-3), 4 מתגי PoE בעלי 24 פורטים (דגם PoES-24380GCL+2SFP), מקודד וידאו (דגם (DEC-0104(1U), ארבעה מכשירי הקלטה NVR בעלי מערכת הפעלה Ossia, 32 ערוצים ויכולת זיהוי פנים (דגם NVR8-32800RFA(2U)) ושרת ניהול בעל היכולת ל- 3000 ערוצים (דגם OC-MS-XL(1U)) לריכוז וניהול המצלמות מכל שטחי בית העלמין, שכן מותקנות מצלמות גם באולם ההספדים, המשרדים והמאוזוליאומים.