fbpx

 

משק תמיר נהלל

תאריך תחילת הפרויקט:  אוקטובר 2020

“משק תמיר נהלל” אשר בשדות מושב נהלל, מתמחה ביבוא עגלים צעירים מחו”ל, גידול ופיתום העגלים ומכירתם לתעשיית הבשר. שטחו של המשק  22 על 70 מטרים, נמצא במקום מבודד יחסית מהקיבוץ ודורש אבטחה של 24/7. מיקומו של המשק, בעיית הפריצות וגניבות הבקר, בעיקר בשעות הלילה, הצריכו הקמת מערך אבטחה מתקדם למעקב והגנה מפני חדירה בלתי חוקית.

בעל המשק פנה למשה אייזק, בעלי חברת “מ.א. מערכות אבטחה ותקשורת” ויחדיו בחרו בחברת Provision-ISR, הודות למוצרים בעלי הטכנולוגיה המתקדמת ויכולות האנליטיקה כגון: זיהוי פנים, גילוי רכבים / הולכי־רגל, חציית קו סטרילי, ניטור אובייקטים ועוד.

ההתקנה הצריכה מיקום מצלמות לשני מוקדים בו־זמנית: מצלמות המכוונות לרפת ובמקביל מצלמות המכוונות לגדרות המשק, לזיהוי של התקרבות זרים עד למרחק של כמטר וחצי מהגדר. נעשה שימוש במנוף הרמה לשם התקנת מצלמות על גג מחסן המספוא והיה הצורך לשחק עם מיקומי המצלמות לקבלת כיסוי מלא של המשק כולו.

בפרויקט זה, הותקנו 14 מצלמות IP (דגם I3-390IP5SVF) למעקב ושמירה ו- 18 מצלמות אנליטיקת DDA (דגם I6-320IPE-MVF) היכולות להתריע מיידית על פי הגדרה מראש. כמ־כן הותקן שופר (דגם PR-HS-30) להשמעת אזעקות בהתאם להגדרה, וכל אלה  חוברו ל- NVR בעל מערכת הפעלה Ossia ו-32 ערוצים (דגם NVR8-32800F(1U)).

המערך האבטחתי החדש, חסך לבעל המשק בעלויות של חפ”ק ושמירה פיזית במקום.