fbpx

Detect | Distinguish | Alert​

אנליטיקת הוידאו ™DDA מהווה חלק מאפייני הבינה המלאכותית שפותחו על ידי Provision-ISR.
בהתבסס על טכנולוגיית זיהוי עצמים חכמה, אנליטיקת הוידאו ™DDA מאפשרת למערכת להבחין בין:

הסוף להתרעות שווא

בשונה מטכנולוגיית “גילוי תנועה” (המבוססת על שינויי פיקסלים בתמונה), אנליטיקת הוידאו ™DDA מבית Provision-ISR, מסוגלת להבחין בסוג ה-“עצם” ולהפעיל תגובה (התרעה, אזעקה וכו’) רק במקרה של גילוי “חשוד” אמיתי. יכולת זו מפחיתה משמעותית את כל התרעות השווא הטורדניות הנגרמות מגשם, צללים, שינויי אור, תנועת עצים, בעלי חיים וכו’.

ביצועי אנליטיקת הוידאו ™DDA

התרעת אדם בגשם שוטף (1)


המערכת מזהה את תנועת הגשם השוטף, אך אינה מתריעה על כך. כאשר אדם חודר לשטח הסטרילי – המערכת מתריעה.

התרעת אדם בגשם שוטף (2)


המערכת מזהה את תנועת הגשם השוטף, אך אינה מתריעה על כך. כאשר קיים זיהוי של אדם החודר לשטח המוגדר – המערכת מתריעה.

התרעת רכב בגשם שוטף


המערכת מתעלמת מתנועת הגשם השוטף. כאשר רכב חודר לשטח הסטרילי – המערכת מתריעה.

זיהוי והבחנה על משטחים רפלקטיביים

המערכת מזהה, מבדילה ומתעלמת מהשתקפויות אדם הנוצרות בשלוליות הגשם השוטף והכביש הרטוב ומתריעה רק כאשר הולך רגל באמת חודר לשטח המוגדר.

™DDA - חציית קו

משתמש המערכת מותח קו בתמונת אזור הניטור ומגדיר את כיוון והרשאות החצייה.

דוגמה:

רחוב להולכי רגל בלבד.
כניסה לרחוב זה אסורה לרכבים ומותרת אך ורק לבני אדם. המערכת תפעיל התרעה במקרים בהם רכב חוצה את הקו הוירטואלי, ותתעלם ממעבר אדם.

™DDA - אזור סטרילי

משתמש המערכת מסמן שטח בתמונת אזור הניטור ומגדיר הרשאות גישה.

דוגמה:

הגישה לאזור הניטור אסורה לרכבים, אך לבני אדם מותרת. המערכת תתריע רק כאשר רכב יחדור לאזור הניטור. המשתמש גם יכול להגדיר שכניסה או יציאה מאזור הניטור, תגרומנה להתרעה.

™DDA - ספירת אנשים / רכבים

משתמש המערכת ממקם את המצלמה בשער כניסה/יציאה, על מנת לעקוב אחר תנועה בזמן־אמת.

דוגמה:

הגבלת מספר מקומות חנייה.
המערכת תספור את הרכבים הנכנסים ויוצאים מהאזור (חניון לדוגמה), ותתריע כאשר מכסת מקומות החנייה התמלאה.

יישומי אנליטיקת הוידאו ™DDA

אזור חניה אסור

המערכת מזהה, מבדילה ומתעלמת מהשתקפויות אדם הנוצרות בשלוליות הגשם השוטף ותתריע רק כאשר הולך רגל באמת יחדור לשטח המוגדר.

אינטגרציית שער חשמלי

המערכת מזהה את תנועת הגשם אך מתעלמת מתנועה זו. כאשר קיים זיהוי של אדם החודר לשטח המוגדר, המערכת תתריע.

הגנה היקפית

המערכת מזהה את תנועת הגשם אך מתעלמת מתנועה זו. כאשר קיים זיהוי של רכב החודר לשטח המוגדר, המערכת תתריע

זיהוי והבחנה אדם / רכב / אובייקט

המערכת תזהה באם מדובר בחדירת אדם לשטח מוגדר ותתריע על כך או אם זו רק ההשתקפות שלו ותתעלם.

הבינה המלאכותית במצלמות Provision-ISR מזהה במדויק דמויות אנוש, רכבים דו־גלגליים ורכבים ארבע־גלגליים.
הדור השני של אנליטיקת הוידאו ™DDA, מתקדם יותר באמצעות היכולת לזהות מידע מפורט עבור כל סוג של אובייקט, בין אם זה אדם או רכב. דוגמאות לכך הן מגדר, משקפיים, כובע, מותג רכב, צבע רכב ועוד.

אדם

לצד זיהוי דמות־אנוש שהינה מאפיין בדור ראשון של ™DDA, בדור שני המערכת מזהה גם את המאפיינים הבאים:

מגדר, כיוון הליכה, טווח גילאים, כובע, משקפיים, מסכה, תיק גב, תיק יד, שרוולים, מכנסיים, חצאיות, צבע ביגוד.
במהלך חיפוש בהקלטות המערכת, ניתן לעשות שימוש בכל אחד מהמאפיינים המופיעים מעלה, כדי לצמצם את זמן החיפוש הלוקח כדי למצוא מישהו ספציפי.

רכב דו־גלגלי

בנוסף לזיהוי רכב דו־גלגלי, המערכת תזהה גם את המאפיינים הבאים:

סוג (אופניים, אופניים חשמליים, אופנוע, תלת־אופן).

רכב ארבע־גלגלי

למלבד זיהוי של רכב ארבע־גלגלי, המערכת מזהה גם את המאפיינים הבאים:


צבע, סוג (מכונית, רכב שטח, אוטובוס, וכו’), מותג (מאזדה, רנו, פולקסוואגן, וכו’), דגם (גולף,קנגו, טוסון, וכו’).

במהלך חיפוש בהקלטות המערכת, ניתן לעשות שימוש בכל אחד מהמאפיינים המופיעים מעלה, כדי לצמצם את זמן החיפוש הלוקח כדי למצוא רכב ספציפי.